دین مذهب

صفحه یافت نشد

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدیدهموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _مقاله وحدت ملیت و مذهب در سیاست خارجی ایران_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از مقاله وحدت ملیت و مذهب در سیاست خارجی ایران ببرید
مقاله وحدت ملیت و مذهب در سیاست خارجی ایران
 
به نام انسانیت
 
تاریخ نشان داد.
آدم مذهب را ساخت
اما مذهب آدم را نساخت.
نخستین مذهب آدم؛آدمیت بود
و نخستین و کاملترین کتابش
خرد ونیروی اندیشیدن.
معجزه ی نوح و ابراهیم و موسی و محمد تکرار نشد و
داستانهایش را تنها شنیدیم.
اما معجزه ی نیروی خرد و اندیشه را هر روز،در پیشرفت آدمها میبینیم.پس تصمیم باشماست.
خدا را در خود پیدا کنید،
چیزی در آسمان نیست
 
 
هیچ دينى بالاتر از انسانیت نیست
این کتاب دنبال کننده مباحق ثبلی و نظریه های چارلز داروین است که دکتر نور الدين فرهیخته گردآوری و تالیف نموده تحت عنوان کتاب داروینیسم و مذهب نبرد اندیشه ها و زیست شناسی که کتالبی است کم حجم و چاپ دهه چهل جلد شومیز اندازه وزیری
خریدار کتاب
بعضی ها را بگذاری جهانی می سازند.
دنیایی از قوانین درست و غلط.که تو در آن همواره در حرکت و چرخشی و نمیدانی به کدام سمت بروی.
دنیایی از حق و ناحق که گاهی در آن یک رقاص آوا بیش تر نیستی.
و فریاد دل بیچاره و شیرین مردم را شنیده ای که اندکی انسانیت می طلبد؟!
کمی محبت.درستی.و عدالت.و خدا را چگونه تعبیر کرده اند که چنین سخت بنظر می آید؟!
خدا خدای علی و فاطمه است که در زمانی دیگر و مکانی دیگر ما را در آغوش کشیده.
مذهب خود ساخته نباشیم.شاید باید ایمان بیاور
مذهب و تالیفات امام محمد غزالی (ره)
غزالی در مذهب، تابع آراء فقهی امام محمد شافعی بود. اما با این همه، نسبت به پیشوایان سایر مذاهب فقهی نیز خصومت و دشمنی ابراز نداشته و در كتب مختلف خود، شافعی، مالك، ابوحنیفه، سفیان ثوری -كه طریقه فقهی وی به مرور زمان و شاید به دلیل عدم ارتباط با نظامهای فكری یا سیاسی منسوخ شد- را بسیار ستوده اما این ستایش‌ها، گواه آن نیست كه او خود را از ایشان پایین تر می دانست و یا هر عقیده ای كه از ایشان صادر شده باشد را کورک
کودک و مذهب . از شگفتی های دنیای کودکان، دنیای مذهب، ایمان و اعتقاد آنهاست. کودک فطرتی خدا آشنا دارد و مبانی بسیاری از باورهای مذهبی در اندرون او هست که با اندک تذکری از والدين و مربیان و با یافتن مصداقهایی در جهان خارج می کوشد آن را بپذیرد و خود را با آن تطابق دهد. شک نیست که معنی و مفهوم مذهب و تعالیم آن بسیار، و در بر گیرنده ی همه جوانب حیات انسان است. ولی کودک از مذهب آن چیزی را می پذیرد که متناسب با خواسته های او و مبتنی بر مشاهدات، تجارب و ی
راه نجات مسلمانان از پراکندگى، این کار بر عدول شیعهاز مذهبش و گرویدن به مذهب جمهور متوقف نیست، بر عدول اهل سنتاز مذهبشان نیز متوقف نیست، و مکلف ساختن شیعه نیز به دست برداشتن از مذهب خویش، تکلیفى است بدون ترجیح، بلکه مرجوح و بى دلیل است؛ بلکه تکلیفبه چیزى است که مقدور نیست،بلى، اتفاق و اتحاد مسلمانان از این طریق صورت مى گیرد که برادران اهل سنت، مذهب اهل بیت(علیهم السلام) را آزاد اعلام کنند و آن را همچون یکى از مذاهب خود بدانند[که هر مسلم
خلاصه کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری
نوشته ماکس وبر/مترجم انگلیسی تالکوت پارسونز/مترجم فارسی دکتر عبدالمعبود انصاری
انتشارات سمت/ چاپ 1391
در این کتاب ماکس وبر این نظر را مطرح می‌کند که مذهب کاتولیک تحصیل مادیات را تنها برای رفع نیاز(خورد و خوراک و پوشاک و ضرورات زندگی) مجاز می‌دانست اما  مذهب پروتستان به پیروان خود توصیه می‌کند که پول جمع کنند و حتی در برخی فرقه‌ها آنرا تکلیف می‌داند. فرقه‌های کالوینیسم و پیوریتنیسم که از زیر مج
همکاران گرامی!  سلام و خسته نباشید.
 مقاله زیر را از سایت www.valiasr-aj.com
برای شما تقدیم می نمایم که در آن امامت حضرت علی از منابع برادران اهل سنت اثبات می شود
   چرا باید از مذهب تحقیق كنیم؟
آیا تحقیق درباره مذهب ضروری است؟ چرا باید مسلمانان در مذهب خود تحقیق کنند؟ مگر همه ما مسلمان نیستم و همه مسلمانان در صراط مستقیم الهی نیستند و به بهشت نخواهند رفت؟
در این بخش به این سؤال پاسخ داده خواهد شد.
اشکانیان:
اشکانیان در حدود 475 سال حکومت کردند. اولین پایتخت آنان شهر هکاتم یا صد دروازه بود و بعد به تیسفون و ری منتقل شد.
قوم اشکان را به خاطر نام جد آنها اشک یا ارشک اشکانیان می نامند.
اشکانیان از ابتدای حکومت خود تااخرحکومت با قبایل شرق کشور و امپراطوری روم در جنگ بودند.
مذهب آنان در ابتدا مظاهر طبیعی بود ولی بعدها پیرو مذهب زرتشت شدند و در برخی نواحی خدایان یونان را می پرستیدنداین سلسله دارای 28 پادشاه بود که از اشک اول شروع وتا اشک بیست و ه
میان این تعصب ها، میان جنگ مذهب ها!یکی افکار زرتشتی، یکی افکار بودایییکی پیغمبرش مانی، یکی دينش مسلمانییکی در فکر تورات است، یکی هم هست نصرانی!هزاران دين و مذهب هست، در این دنیای انسانی ...خدا یکی... ولی... اما... هزاران فکر روحانی ....رها کردیم خالق را گرفتاران ادیانیم!تعصب چیست در مذهب؟! مگر نه این که انسانیم!اگر روح خدا در ماست... خدا گر مفرد و تنهاست ....ستیز پس برای چیست؟!برای خود پرستی هاست ...من از عقرب نمی ترسم ولی از نیش می ترسماز آن گرگی که می
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: وزرات ارشاد یا غافل است یا خائن ، اگر غافل است مسئول است اگر خائن هست که مسئولیتش چندين برابر است، وزیر محترم ارشاد باید نسبت به این امر حساسیت به خرج دهد ، معاونینش مسئولیت بپذیرند و مجلس هم وظیفه نظارتی خود را انجام دهد تا دیگر شاهد این اتفاقات نباشیم.

 
 
کاش من هم به لطف مذهب نورتا مقام حضور می رفتمکاش مانند یار صادقتانبی امان در تنور می رفتمعلم عالم در اختیار شماستجبر در این مسیر حیران استچشم هایت طبیب و بیمارشیک جهان جابر بن حیان استروز و شب را رقم بزن آخرماه و خورشید در مُرکّب توستملک لاهوت را مراد توییآسمان ها مرید مذهب توستقصه تکرار می شود یعنیباز هم در مدينه عاشق نیستکوچه در کوچه شهر را گشتمهیچکس با امام ، صادق نیستخواب دیدم که پشت پنجره هاروبروی بقیع گریانمپابه پای کبوتران حرمدر پی

پرسندکه چرا شعر تو فریاد وغمین استپرسند که چرا خشم تو از مذهب ودين استپرسند که چرا حرف تو از میهن وخاک استپرسند که چرا جنگ تو با مرتجعین استآری سخن از میهن و قهر و غم و درد استدردی که حضورش به تجلی و یقین استتا مام وطن در تعب و غرق به خون استتا عاقبت ملت آزاده چنین استتا حرمت تاریخی میهن به سقوط استتا فکرت انسان به کف مذهب ودين استتا قدر نگین بر سر بازار نگون استتا سنگ سیه جایگه اش جای نگین استتا این همه آواره ز ما گرد جهان استتا این همه طوفان و
صبح زود بیدار شدم و حال نداشتم بلند بشم.... فکرم درگیر شد....تصادفی بود  .....بعد برام جالب شد...فکرشم.نمیکردم یه روزی کنجکاو.باشم ..اونم آدمی که اصلا نمیدوستم کی هست..کجا هست..اصلا چرا باید یه گوشه ذهن من باشه وقتی هیچ ربطی به من نداره... وقتی هیچی ازش نمیدونم...وقتی اصلا حتی نمیشناسمش...بعد یه سری مطالب علمی خوندم و چند تا عکس ...نمیشه ازین حقیقت گذشت که در هر حالتی لبخند شیرینی داره این آدم....چیزی که میدونم اینه که من هیچوقت آدم مذهبی نبوده و.نخواهم بو
مولوی که ایشان را سنی مذهب یا صوفی می دانند  ایشان در یکی از اشعارش گفته که مذهب بدون ولایت علی ماندد درخت بی ثمر است که باغبان تلاش می کند فقط برای ثمر ومیوه ان و اگر ولایت ایشان نباشد دين وسنت بی معنی است. شافعی یکی از شاگردان امام صادق بوده است وایشان موافق امام و ولایت بوده ودر این مورد شکی نیست.بله....سنی قدیم همان شیعه بوده و بخاطر اختلاف دو دسته وبه نام های مختلف می شود.همانطور دراویش در گدشته معنی دیگر داشته و مذهب شاه نعمت الله یک مذهب ت
      
سه زندانی سنی‌مذهب، به دلیل اعتراض به صحبت های توهین آمیز قاضی ناظر بر زندان، همچنان در سلول انفرادی زندان رجایی شهر کرج محبوس می باشند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سه زندان سنی مذهب به نام های ﮐﺎﻭﻩ ﻭﯾﺴﯽ، ﮐﺎﻭﻩ ﺷﺮﯾﻔﯽ ﻭ ﺟﻤﺎﻝ ﻗﺎﺩﺭﯼ که در پاسخ به توهین ﻗﺎﺿﯽ ﺯﻧﺪﺍﻥ دست به اعتراض زده بودند، به دستور وی روز دوشنبه ۳۱ خردادماه به انفرادی منتقل شدند. پس از گذشت ۱۳ روز از زمان انتقال، این زندانیان همجنان در سلول انفر
..........از دو راه به شما نفوذ می­کنند. عشق و مذهب. عشق را بکُشید و مذهب را فراموش کنید. عشق شما را عصیان­گر می­کند و مذهب حزب را در نظرتان ناچیز جلوه می­دهد. به حیاط چاپ­خانه نگاه می­کنم. به نرده­ های زنگ زده و باغچه پوشیده از برگ و علف. به دختر نگاه نمی­کنم تا مرا یاد کسی بیندازد. فرزام از گذشته­ ی من چه می­داند؟ حالا که سعی کرده­ ام دستورها را مو به مو اجرا کنم و در حزب بهترین باشم، چه خوابی برای من دیده است. مگر نه اینکه دوستی ما قبل از حزب است. نه.
همانطوری که قبلاً در اینجا هم متذکر شده ام،در سال 1339 در انجمن دانشجویان اروپا در فرانسه،جلسه ای تشکیل شده بود که در آن،آقائی که مشهور است و شما هم می شناسید(و از خانواده های "معتبری"هم هست)سخنرانی می کرد.حضرت ایشان می فرمودند که"...من،از اسلام،"خوشم"نمی آید...هرجا آخوندی می بینم نمی دانم چرا"حالم"به هم می خورد...هرجا منبر و روضه می بینم"اُقَّم"می گیرد...مذهب عامل استعمار بوده و...ملاها هم در تاریخ ما همیشه،واسطهء استعمار بوده اند و...واصلاً من،از م
هخامنشیان:
در اصل هرودت هخامنش بنیانگذار این سلسله است. اما چون کورورش پارسها را متحد کرده است اورا بنیانگذار این سلسله می دانند. سلسله هخامنشی در حدود 220 سال در ایران حکومت کرد.
پارسها طایفه ای از هندی ها و اروپائیان بودند که به ایران کوچ کردند. پارسها نیز از 6 قبیله تشکیل می شدند که هخامنش آنان را متحد کرد.
مذهب پادشاهان هخامنشی زرتشتی بود ولی مذهب خود را به کسی تحمیل  نمی کردند. خط آنان میخی بود که 42 علامت داشت و جزو با اقتدار ترین دولتهای طو

گمراه ومنحرِف!دو واژه ای هست معمولاً برای ادم های که باور دينی ضعیف دارند یا فکر متفاوت دارد نسبت به دیگران، یا منتقِد اعتقادات رایج در جامعه است، بکار برده میشود، باور های مذهبی مردم موروثی هست چیزیکه از گذشته واجدادش به ارث رسیده، نه تنها دين مذهب مسلمانها بلکه سایر پیروان مسیحیت ویهودیت نیزازاین حالت بیرون نیست، کمتر ادم هست که دين مذهب شان را براساس اگاهی انتخاب نموده باشد، درک فهم اکثر ادمهای مذهبی میراثی است، درک شخصی ندارد، نه تنه
اگرخواسته باشیم یک مذهب رابشناسیم اول بایدبه عقایدآن مذهب نگاه کنیم چون اصالت هرمذهب وابسته به عقایدآن مذهب است اگربه مذهب کمونیسم نگاه کنیم می بینیم که دیدگاهش نسبت به مرگ نیستی ونابودی است یعنی مرگ برابراست بانیستی وبه همین ترتیب اگربه مذهب نوپیدای وهابیت نگاه کنیم میبینیم که دراین موردهیچ فرقی بادیدگاه وعقیده کمونیسم نداردهمان طورکه کمونیسم مرگ راپایان انسان وانسانیت میداندوهابیت هم مرگ راپایان انسان میداندبه عبارت دیگروهابیت م
 
آیا پول می‌تواند برای ما عشق بخرد؟ به نظر می‌رسد که این سوال پاسخ مشخصی ندارد. اگر عشق مثل مذهب باشد، آنوقت نه می‌توان آن را خرید و نه در مورد آن بحث کرد. اگر رابطه عاشقانه مثل یک معامله تجاری باشد، آنوقت می‌توان آن را خرید و درمورد آن مزاکره کرد. به نظر می‌رسد عشق به هر دو اینها شبیه باشد اما دقیقاً با هیچکدام یکسان نیست.
آویشی مارگالیت (Avishi Margalit) دو تصویر از سیاست را توصیف می‌کند: سیاست بعنوان اقتصاد و سیاست بعنوان مذهب. اگر به سیاست مثل

این ایده تمسخر آمیز تو ذهنمه ک مهم نی برای زنده موندن ب چی چنگ بزنی مهم اینه ک اون چیزو اون قدر بزرگ کنی ک برای نگه داشتنت ب اندازه کافی محکم باشه.پول.درس.کار.سکس.عشق.خانواده.قصه ها.هنر.فوتبال.مذهب.طبیعت.سفر.ناامیدی(!).خشگلی.مد.مورد توجه بودن.
فضیلت این شب نورانی از شب نوزدهم بیشتر اس و باید اعمال این شب را،از غسل و احیا و زیارت و نماز هفت «توحید» و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت نماز و دعای جوشن کبیر و غیر آنها را انجام دهد و در غسل و احیا و سعی در عبادت،در این شب و شب بیست ‏وسوم اصرار ورزد،در روایات به این معنی که شب قدر یکی از این دو شب میباشد،تاکید شده در چند روایت آمده: که از معصوم خواسته شد:معین فرمایید که شب قدر کدام یک از این دو شب است؟ایشان تعیین نکرد،بلکه فرمود: ما أیسر لیلتین فیم
امروزه کشوری وجود ندارد که همه ­ی افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده، به یک زبان تکلّم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب مشترک هستند. گروه­های کوچک­تری نیز وجود دارند که ویژگی‌های قومی و مذهبی خاص خود را دارند و اقلیت نامیده می‌شوند.
اقلیت‌های قومی از نظر قومی با گروه اکثریت متفاوت‌هستند. اقلیت‌ها ممکن است هم از نظر فیزیکی و هم از نظر قومی از گروه اکثریت متمایز ب
بوالقاسم فردوسی در روستای باژ در اطراف توس به دنیا آمد.سال تولد او  329 هجری یا
330هجری است. 
نام پدرش مولانا فخرالدين احمد بود.فردوسی از آغاز جوانی شروع به سرودن داستان های ملی کرد.قبل از فردوسی شاعر دیگری به نام دقیقی شروع به سرودن افسانه ها و حماسه های ملی ایران کرده بود که متاسفانه به دست غلامش کشته می شود و کار او ناتمام می ماند.وقتی فردوسی از کار و سرنوشت دقیقی آگاه شد علاقه پیدا کرد که خود این کار را انجام دهد.یکی از دوستان فردوسی کتابی به
فصل سکولاریسم در جهان اسلام آغاز شده؟
 

حزب النهضت تونس تصمیم گرفته خط مشی این حزب را از دخالت‌های مذهب در سیاست دور نگه دارد.
به گزارش «محبت‌نیوز» پس از آنکه پارلمان بحرین رای به جدایی دين از سیاست داد و تصمیم به دور کردن احزاب اسلامی و ایدئولوژیک از سیاست کرده حالا گزارش شده حزب اسلامی «النهضت» در تونس نیز تصمیم گرفت سیاست و مذهب را در نهادهای حزبی از هم جدا کند.
خبرگزاری فرانسه در این باره نوشته به دنبال شکست اسلامیون گردآمده در جنبش اس
 
فکر می کنم بزرگترین و اصلی ترین پیدایش دين و مذهب، امید است ! وجود مذهب و ایمان به آخرت و دنیای بهتر و ترس از خدا آدم ها را از خیلی از کارها منع می کند و بعضا تشویق در امور نیک ! تصور کنید انسان متوجه می شد که وجودش بر حسب اتفاق است و هیچ علت خاصی برای پیدایشش وجود نداشته است ! آن وقت آمار خود کشی و قتل و غارت و ... سر به ستاره ها می کشید ،چه بسا که همینطور هم شده !
آدم ها از اینکه به این فکر کنند خدایی وجود ندارد می ترسند . آدم ها دوست دارند که به خدا ا
عنوان: گروه خونی
شما چیست؟کوه آتوس در یونان رئیس جمهور روسیه,از یکی از مقدس ترین اماکن مسیحیت ارتدکس در
کوه آتوس در شمال یونان بازدید کرد.آقای پوتین امروز ۲۸ مه (۸ خرداد) در مراسم
تجلیل از هزارمین سالگرد حضور کشیش های روسیه در کلیسای ارتدوکس‌ "پانتلیمان مقدس"
شرکت کرد.اسقف کیریل، رئیس کلیسای ارتدوکس روسیه، رئیس جمهور این کشور را در
این سفر همراه®
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و مذهب می‌شود
«محبت‌نیوز»-خبر خوبی برای جمهوری اسلامی نیست، اما شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد «احمد شهید» را به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی عقیده و مذهب تعیین کرد.
او که تا کنون در منصب گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران فعالیت می‌کرد به عنوان گزارشگر جدید این نهاد بین‌المللی در امور آزادی عقیده و مذهب برگزیده شده است. بدين ترتیب احمد شهید جانشین های

 من سال ها نماز خوانده ام 
بزرگتر ها می خواندند ،من هم میخواندم 
در دبستان ما را برای نماز به مسجد می بردند 
روزی در مسجد بسته بود ،بقال سر کوچه گفت : 
نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیک تر باشید .
مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال ها مذهبی ماندم 
بی آنکه خدایی داشته باشم .
سهراب سپهری 
نماز و شیعه
علاّمه سیّد محمّد حسین طباطبائی(ره) فرمود: کربن معتقد بود که در دنیا یگانه مذهب زنده و اصیل که نمرده است مذهب شیعه است. روزی به هانری کربن گفتم: در دين مقدّس اسلام تمام زمینها و مکانها بدون استثناء محل عبادت است، اگر فردی بخواهد نماز یا قرآن بخواند یا سجده کند یا دعا کند در هر جا می تواندنماز نبرد باشیطان
به نظر میرسه فضای روشنفکری جامعه امروز ما نتوانسته در حل مشکلات و کمک به پیشرفت جامعه کمک کنه و البته فضای مذهبی هم همان قدر ناتوان در کمک به پیشرفت و حل مشکلات بوده! متاسفانه این دو گروه عموما در برابر هم قرار میگیرن و هر کدوم دیگری رو متهم به ایجاد مشکلات میکنن در حالیکه بنظر میرسه هر دو گروه دو روی یک سکه هستن سکه یی که عدم پیشرفت جامعه ما رو نشون میده! شاید اولین چیز رفع این تضاد و دشمنی باشه برای حل مشکلات جامعه باید با هم متحد بود و در عین
صادق هدایت:در حقیقتما همه بشر بودیم!...تا اینکهنژاد!ارتباطمان را برید!!مذهب!از یکدیگر جدایمان ساخت!!سیاست!بینمان دیوار کشید!!و ثروت!از ما طبقه ساخت
همه آزادی میخواهند بی آنکه بدانند اسارت چیست!اسارت به میله های دورت نیست.به حصارهای دور تفکرت است!
دلی کز عشق جانان دردمند استهمو داند که قدر عشق چند استدلا گر عاشقی از عشق بگذرکه تا مشغول عشقی، عشق بند استوگر در عشق از عشقت خبر نیستتو را این عشق عشقی سودمند استهر آن مستی که بشناسد سر از پایازو دعوی مستی ناپسند استز شاخ عشق برخوردار گردیاگر عشق از بن و بیخت بکند استسرافرازی مجوی و پست شو، پستکه تاج پاک‌بازان تخته بند استچو تو در غایت پستی فتادیز پستی در گذر کارت بلند استبخند ای زاهد خشک ارنه ای سنگچه وقت گریه و چه جای پند استنگارا روز، رو
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها